VÕRUMAA RAHVALAULE

17,95

Kategooriad: ,

Kirjeldus

Helisalvestusi Eesti Rahvalaulu Arhiivist nr. 17: Väljaanne sisaldab valiku aastatel 1961–1982 salvestatud rahvalauludest, mis olid endisel Võrumaal aktiivses käibes 20. sajandi alguskümnetel.

Plaatidel kõlab kokku 86 laulu 27lt esitajalt. Nende hulgas on nii kohalikke kui ka mujalt pärit laule. Regilaulud säilisid sellal veel peamiselt perepärimusena, nende uuemad, siirdevormilised versioonid muutusid aga ringmängulauludeks. Siirdevormilisi laule, milles oli osalt vanema, osalt uuema rahvalaulu tunnuseid, leidus ka kohalike meestelaulude hulgas.Viimaste üks lemmikteemasid oli ehalkäimine. Uuem, peamiselt lõppriimiline seltskonnalaul oli sugulaste ja sõprade ringis veel 20. sajandi teisel poolelgi üsna elav. Uuemat repertuaari hangiti ka trükistest. Suulises käibes tekstid varieerusid, muutusid anonüümseks ja seostusid kohalike meloodiatega. Levinud oli uuem, harmooniline mitmehäälsus ja laulmine pillide, eeskätt kandle saatel.